Om ljuddämpning

Akustiktavlorna från Akustiktavlor.se är tillverkade av 100% polyesterfibrer som upp till 80% är återvunna fibrer från PET-flaskor. Detta gör att de inte bara är miljövänligare än konkurrerande akustikprodukter, de tar inte upp fukt och är ett ogynnsamt material för mikrobakterier att växa i. Det ger också konstanta egenskaper som inte varierar på samma sätt som ett naturmaterial. Det irriterar inte heller huden eller kliar som glasfiberull gör.
Längst ner i detta dokument finns tekniska värden på bl.a. de akustiska egenskaperna för akustiktavlorna. Lite grundläggande om ljud först:

Ljud
Ljud uppstår genom att något vibrerar, en ljudkälla skakar och skickar iväg en tryckvåg genom luften (eller något annat medium såsom vattnet etc.), våra öron skakar också i takt med ljudet och vi registrerar då ljudet.

Ljudstyrka
Ljudstyrkan, eller amplituden, mäts i enheten decibel, dB, och följer en logaritmisk skala, dvs. att ökar det bara några dB så kan ljudet vara dubbelt så starkt. 0dB är det svagaste ljudet vi människor kan höra, 60dB är vanlig samtalston och 130 dB är vår smärtgräns.

LJUDTYP
LJUDNIVÅ
Hörbarhetsgräns
0 dB
Klocka
10 dB
Viskning
20 dB
Hus på landet
30 dB
Lägenhet, restaurangssorl
40 dB
Kontor, tyst bil
50 dB
Samtal på 1 m avstånd
60 dB
Gatubuller, normalt verkstadsljud
70 dB
Bilhorn
80 dB
Motorcykel, bullrande fabrik
90 dB
Symfoniorkester
100 dB
Tryckluftsborr, ljudanläggning
110 dB
Jetflygplan på nära håll
120 dB
Smärtgräns
130 dB

Tonhöjd
Tänker man sig en våg så är ljudstyrkan höjden på vågen, medan tonhöjden är vågens längd, dvs. hur ofta den upprepar sig och mäts i Hertz, Hz. Tonhöjden anger om det är ett mörkt eller ljust ljud, jämför en kraftig mansröst med en ljus kvinnoröst. Se bilderna nedan där den översta har en låg frekvens och motsvarar ett basljud, medan den nedre har en hög frekvens och upprepar sig ofta och motsvarar ett diskantljud.

vagtopp

Hörbart ljud för oss människor ligger mellan 20Hz och 20 000Hz. Ljud med lägre frekvens än 20Hz kallas infraljud och med högre frekvens kallas ultraljud.

FREKVENSTYP
FREKVENS
Bas
10 Hz – 200 Hz
Mellanregister
200 Hz – 5 kHz
Diskant
5 kHz – 20 kHz

Akustiktavlorna är i standardutförande framtagna för att förbättra rumsakustik, dvs. minska mängden stoj och prat snarare än att minska mängden dovt buller som kommer utifrån. Materialet i våra tavlor är därför relativt fluffigt för att fånga in de något högre frekvenserna. Är det en bullerdämpning (eller en kombination) som efterfrågas så prata med oss så kan vi göra en tavla som har högre densitet och dämpar den sortens ljud bättre.

Teknisk data:

Ytviktsintervall: 100-2300gr/m2
Tjocklek: 5-75mm (Tavlorna är oftast 60mm)
Densitet: 15-80kg/m3 (35kg/m3 är oftast tavlorna)
Beskrivning: En kardad non-woven polyester.
Mycket god ljudabsorption.
Termiskt fixerad och mekaniskt komprimerad
Återvinningsbar. Certifierad enligt Ökotex klass 1
Sammansättning: 100 % polyester, upp till 80% återvunna fibrer från PET-flaskor.
Fixering: Termisk fixering med bindefiber.
lnblandning av mindre färgade fibrer kan förekomma
lsolervärde: Lambda 0,042 W/mK (vid 20kg/m2)
Toleranser: Längd: ± 3cm
Bredd: ± 3mm
Ytvikt: ± 10%
Tjocklek: ± 3mm
Brandklass: B1-s1, d0 (SP certifikat P5047881A) (Detta innebär att det är svårantändligt)
ljudabs

Diagrammet visar ljudabsorption för olika frekvenser och visar att det är anpassat för rumsakustik snarare än bullerbekämpning, vilket ligger i lägre frekvenser.
Kontakta oss för mer information info@akustiktavlor.se