Om Akustiktavlor.se

Akustiktavlor.se startades efter att jag och min fru Therese träffat en produktutvecklare på en miljöinnovationstävling. Produktutvecklaren nämnde att det gick att göra ljuddämpande material av fibrer från återvunna PET-flaskor. Det intresserade oss och gjorde att vi började undersöka saken närmare. Vi insåg efter lite undersökning att det fanns ett outtalat behov på marknaden efter att få bättre rumsakustik.

Med trenden i att ha högt till tak, mycket öppna ytor, kala och hårda material såsom glas, sten och betong så blir det visserligen snyggt för synsinnet, men med få ljuddämpande ytor och material så risker upplevelsen inte bli så rogivande och avkopplande som är önskvärt. Detta gäller i såväl hem, på kontoret som på restauranger, i skolor eller i offentliga miljöer.
Annat var det förr…
Då hade man minsann tjocka gröna yllegardiner, små rum med lågt till tak, grejer och mattor överallt, till och med på väggarna…

Vi kände att det fanns utrymme för att skapa ljudisolering som matchade en mer modern miljö och började undersöka möjligheten med att göra akustiktavlor. Vi lät en akustikprofessor på Chalmers som var en av de bästa i Sverige inom akustik verifiera att dessa miljövänliga och snygga akustiktavlor verkligen hade den önskade ljuddämpande effekt som vi önskade. Tillsammans testade vi oss fram med olika fiberkombinationer för att skapa de standardtavlor vi har idag som fokuserar på rumsakustik. Resultatet blev Akustiktavlor.se

Vi hoppas att vi kan vara en hjälp i att skapa en fantastisk miljö för alla era sinnen!
thomas-ansikte
Bästa hälsningar

Thomas Bräck